Данни за контакт
Василий Похомов
Варна, с. Казашко
Email: vasafy@mail.bg
Сайтът е създаден от ТАНГРАМ МЕДИА ООД
Порталът на Варна и областта за недвижими имоти ИМОТ ДНЕС
Произведия на изкуството от Български творци РОДНОТО