Kамък, с който хората преди хиляди години са използвали като тежест в мрежите за ловене на риба
Kамък, с който хората преди хиляди години са използвали като тежест в мрежите за ловене на риба
Сайтът е създаден от ТАНГРАМ МЕДИА ООД
Порталът на Варна и областта за недвижими имоти ИМОТ ДНЕС
Произведия на изкуството от Български творци РОДНОТО